محاسن اصلی فلزیاب تفکیک دار

توسط felezyabepishtaz 11 ماه پیش
علم و تکنولوژی

محاسن اصلی فلزیاب تفکیک دار محاسن اصلی فلزیاب تفکیک دار در این است که میتوان با تعیین تنظیمات ادیت EDIT و ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم وضعیت طلا یا هدف مورد نظر را از دیگر منابع یا ذرات مزاحم تشخیص داده و مشخص نمود و این شرایط فقط برای فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی وجود دارد و با تغییر تنظیمات میتوان موقعیت طلا یا هدف اصلی یا فلز تعیین شده در عدد وی دی ای VDI را تشخیص داده و مشخص نمود. منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34

comment