تنها با تغییر واژگان و عباراتی که در طول روز استفاده می کنیم، می توانیم تغییرات بزرگی در زندگی مان ایجاد کنیم. برای مشاهده ویدئوهای بیشتر در این زمینه به سایت آکادمی بازار به آدرس www.BazarAcademy.ir و کانال تلگرام @BazarAcademy1 مراجعه فرمایید.

comment