ما در طول روز از چه نوع کلمات و جملاتی استفاده می کنیم؟ عبارات مثبت و سازنده یا منفی و ویرانگر؟ دکتر احمد محمدی، مدرس و مشاور توسعه فردی و توسعه کسب و کار و مدیر آکادمی بازار از تکنیکی سخن می گوید که بر اساس آن می توانیم اثرات مثبت کلمات را در زندگی جاری کنیم. برای مشاهده ویدئوهای بیشتر در این زمینه به سایت آکادمی بازار به آدرس www.BazarAcademy.ir و کانال تلگرام @BazarAcademy1 مراجعه فرمایید.

comment