علف کش پس رویشی اتللو یک علف کش بسیار قوی برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ و علف چمنی مزارع گندم زمستانه می باشد که عملکرد تماسی پسماندی دارد. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment