ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

اولین مرحله از ایجاد تقویم تبلیغاتی در آی زیج، ایجاد سری تقویم است. سری تقویم در واقع دارای ویژگی‌های ثابتی بوده که مبنایی برای تقویم سال‌های مختلف است و ثبات رویه یک مجموعه تقویم در طول زمان را تضمین می‌کند.

comment