وقتی میخنده صداش میشه صدای مرغ

توسط محمدجواد 2 ماه پیش

اینجور خنده باعث میشه ادمای دیگه هم بخندن :)

comment