اون مانكن نيست ،تو مانكنی

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 4 ماه پیش

اون مانكن نيست ،تو مانكنی

comment