تهیه کننده و گارگردان فیلم نگار با بازی هنرمندانی همچون محمدرضا فروتن، نگار جواهریان، مانی حقیقی، آتیلا پسیانی، فریبا کامران، علیرضا شجاع نوری، افسانه بایگان، اشکان خطیبی، علیرضا آقاخانی، محمود کریمی، ایلیا کیوان، شایان کامروز، عیسی حسینی

comment