قدمت کارتون جذاب موش و گربه به حدود ۸۰ سال می رسد یکی از نسخه های اولیه ی این کارتون در این ویدئو نمایش داده میشود. اسم این قسمت این کارتون Tom and Jerry: Barnyard Bunk است.

comment