ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

این مقام در دهه‌ی سی خورشیدی در منطقه‌ی دلفان در یک مراسم عزا به وسیله‌ی گرامافون ضبط گردیده است. یوسف‌بگ مریدی از نوازنده‌گان چیره دست موسیقی مقامی لَکی در زمانه‌ی خود بوده است. یوسف‌بگ همچنین پدر رضا و امیربگ مریدی از مقام‌دانان نامی موسیقی لکی می‌باشد.

comment