مقام لکی یاری هم با سُرنا و هم با تنبور اجرا می‌شود و ویژه‌ی دلفان و طرحان می‌باشد. با سُرنا در هنگام مرگ و در مراسم پرس نواخته می‌شود. یاری چندین نوع دارد و هر نوازنده هم سبک خود را دارد. رضا مریدی از جمله‌ی مقام‌دانان موسیقی لکی بود که سبک ویژه‌ی خود را داشت.

comment