• 1
    دنبال کنندگان
  • 1692
    بازدید

mohammadchamani_titkan

( محمدچمنی تیتکان)

کلیپهای طنزو استنداپ کمدی.گویندگی و دوبله و انتشار اجراهای صحنه مختلف