• 0
    دنبال کنندگان
  • 4
    بازدید

کانوپی دیزل ژنراتور

( هوبارت صنعت) https://hobartsanaat.com/product/canopy-diesel-generator/

کانوپی دیزل ژنراتور کانوپی وسیله ای است که برای جلوگیری از ایجاد صدای بسیار زیاد در اطراف محیط قرار گیری دیزل ژنراتور و همچنین برای جلوگیری از ورود آب و خاک به درون دیزل ژنراتور وافزایش عمر آن استفاده می شود کانوپی سایلنت دیزل ژنراتور کانوپی سوپر سایلنت کنوپی دیزل ژنراتور قیمت کانوپی دیزل ژنراتور