کانال رسمی سی و پنج

کانال رسمی
سی و پنج آنلاین

برنامه ی اینترنتی سی و پنج با اجرای فریدون جیرانی ،این برنامه شامل گفتگو های ویژه با چهره های سینمایی می باشد.