• 0
    دنبال کنندگان
  • 175
    بازدید

هوشمندسازی کسب و کار

( محسن حسنی)

در این کانال آموزش های مجموعه هوشمندسازی مکانیزم های سازمانی و صنعتی با تدریس آقای مهندس محسن حسنی به نمایش گذاشته می شود.