• 1
    دنبال کنندگان
  • 15000
    بازدید

گروه B

( جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه)

جمعه 25 خرداد 1397 مراکش - ایران 19:30 پرتغال - اسپانیا 22:30 چهارشنبه 30 خرداد 1397 پرتغال - مراکش 16:30 ایران - اسپانیا 22:30 دوشنبه 4 تير 1397 اسپانیا - مراکش 22:30 ایران - پرتغال 22:30