• 0
    دنبال کنندگان
  • 12
    بازدید

Naharsham

( Naharsham) http://naharsham.com

ناهارشام وب سایت و اپلیکشنی است جهت ارائه خدمات ویژه به رستوران ها ، کترینگ ها ،اشپزخانه ها و مشتریان انها ایجاد شده است که یکی از خدمات ان سفارش انلاین غذا در شهرها و استانها است.