• 0
    دنبال کنندگان
  • 59
    بازدید

طرلان

( سعید)

طرلان نام نوعی پرنده شکاریست. من این نام را انتخاب کردم چون، یک پرنده شکارچیست نه لاشخور