• 0
    دنبال کنندگان
  • 1
    بازدید

سپتیک تانک

( سپتیک تانک) https://naabzist.com/index.php?cat=75

مکانیزم عملی سپتیک تانک بدین گونه است که سپتیک تانک یک ورودی و یه خروجی نیز دارد که ورودی آن محل پذیرش ‏فاضلاب میباشد.هنگام ورود فاضلاب به مخزن سپتیک تانک بدین صورت است که اولا پساب در داخل قسمت یا بخش اول ‏سپتیک تانک تجمع میکند.قسمت اول سپتیک تانک نسبت به بخش دیگر سپتیک تانک حجم بالاتری دارد که بافل تقسیم کننده این ‏دو بخش است.‏