• 0
    دنبال کنندگان
  • 49
    بازدید

Learning English at home

( Learningenglishathome)

یکی از مهمترین توصیه برای یادگیی زبان انگلیسی یا هر زبان دیگر این هست که ازش لذت ببریم و مثل یه تفریح بهش نگاه کنیم، اینجا با روش های خیلی ساده میتونیم مفهوم لغات و فعالیت هایی که انجام میدیم را به انگلیسی یاد بگیریم. خیلی راحت هر جا که هستی حتی منزل می تونی هم لذت ببری و هم یادبگیری