• 1
    دنبال کنندگان
  • 35
    بازدید

شهرهای صنعتی و کشورها(گذر زمان)

( ثانیه های ماندگار)

جذاب ترین ویدیوهای مربوط به گذر زمان در شهرها و کشورهای صنعتی