کانال رسمی قیچی

کانال رسمی
برنامه قیچی

برنامه قیچی با محوریت حواشی فوتبال با اجرای محمد حسین میثاقیان هر چهارشنبه ساعت ۲۱ زنده از تی وی نت پخش می شود. قیچی.یک ضربه تا چهارچوب