گویندگی و دوبله

گویندگی و دوبله

شیراز

مژگان رضوی در زمینه گویندگی،دوبله و صداپیشگی کودک(دختر و پسر بچه) مهارت دارم.