امگا سیستم ۰۹۳۸۱۰۱۲۲۵۰

امگا سیستم ۰۹۳۸۱۰۱۲۲۵۰

تهران

تولیدکننده دستگاه مخمل پاش سه کاره ،دستگاه آبکاری فانتاکروم،دستگاه هیدروگرافیک ۰۹۳۸۱۰۱۲۲۵۰ ۰۹۱۹۲۰۷۵۴۸۳ ۰۲۱۵۶۶۴۶۲۹۷