در این ویدیو به 10 بازیکنی پرداخته شده که با مهارت مثال زدنی، دریبلهای اعجاب انگیزی انجام میدهند

comment