موفقیت زن کارآفرین پرتغالی با وجود بحران اقتصادی

توسط karafarintv 2 سال پیش

فاطیما مینش شور و اشتیاق خود را دنبال کرده است. او حرفه آموزگار نقاشی را سی سال پیش کنار گذاشت و اولین فروشگاه لباس های شیک خود را باز کرد. بدین ترتیب، او یکی از اولین واردکنندگان لباس های شیک در پرتغال شد. فاطیما مالک پنج فروشگاه است و بیست کارمند برای او کار می کنند. آخرین فروشگاه در زمستان و در شهر پروتو باز شد. فاطیما با وجود بحران و بدبینی، هرگز تردیدی به خود راه نداد.

comment