آموزش حسابداری عملی رایگان- اصلاح حسابها در حسابداری نرم افزار حذف یا اصلاح کالا یا حساب ها در نرم افزار حسابداری جزء لاینفک کار حسابدار به شمار می رود. این فیلم به این مهم می پردازد.

comment