آموزش حسابداری مالیاتی - ثبت هزینه ها در معاملات فصلی آیا می بایست در معاملات فصلی هزینه ها را نیز ثبت نمود یا فقط نسبت به ثبت خرید و فروش کالا اقدام نمود؟ این سوال در این فیلم پاسخ داده شده است

comment