روش بک واش کردن سختی گیر رزینی ( احیاء کردن رزین ) - ابتدا شیر ورودی , شیر خروجی , شیر تخلیه و شیرآب نمک را ببندید. -سپس دسته شیر سولو را در وضعیت بازیابی (Regeen ) قرار دهید. - شیر تخلیه و شیر آب نمک را باز کنید تا محلول آب و نمک وارد سیستم شود اگر درپوش برنجی روی نازل نمک را که به همین منظور در پشت شیر سولو و در کنار لوله تخلیه تعبیه شده است , بازکنید. به کمک پیچ گوشتی مناسبی می توانید میزان مکش را تنظیم نمایید. - پس از گذشت مدت لازم مرحله بعدی یعنی شستشوی رزین با آب را انجام دهید. این روش برای بیشتر سختی گیرهای رزینی قابل اجراست .

comment