پرس لوله برقی PF8 مجهز به سیستم کنترل فشار هیدرولیکی _الکتریکی چرخش 360 د رجه ای بازوی دستگاه پرس کاری در محیط های تنگ و باریک را میسر می سازد. مجهز به لامپ LED جهت کار کردن در محیط های تاریک ماشه دستگاه به محض پرس شدن لوله به صورت اتوماتیک به جای اول خود باز می گردد.

comment