اگه همت داشته باشیم میشه... زن سرپرست خانوار البرزی با 30 میلیون وام کمیته امداد به همراه دو فرزندش با راه اندازی خشکشویی خودکفا شد

comment