در این ویدیو امین فرزاد، گفتاردرمانگر در مورد لزوم تکرار و تمرین در پروسه گفتار درمانی توضیخاتی ارائه می دهند. مرکز مشاوره اکسیر www.psychoexir.com

comment