لکستان

kadkhoda_00 توسط kadkhoda_00 7 ماه پیش

🌺مینگه لَکِسان🌺 #سنگین_سماء سنگین سماء با ترانه های قدیمی 👇👇 1_بزران 2_بِئنا بِئنا 3_هه لاو هه لاو 4_بزازکی اجرا میشود .

comment