محتوا پادشاه است. این جمله ایست که آقای بیل گیتس در سال ۱۹۹۶ در وصف اهمیت زیاد محتوا عنوان کرد. امروزه بر کسی اهمیت محتوا پوشیده نیست و می‌توان با استفاده از بازاریابی محتوا بهترین و اثر بخش‌ترین بازاریابی را انجام داد. در واقع، بازاریابی محتوایی نقشی تعیین کننده در معرفی محصول یا خدمات و همچنین در جذب و اعتمادسازی مخاطبان دارد. اطلاعات بیشتر در سایت هرآنچه : HarAnChe.com

comment