هشدارهای صریح استاد حسن عباسی به وزیر اطلاعات (علوی) و رئیس قوه قضائیه (آملی لاریجانی)

توسط دانا 1 سال پیش

رئیس مرکز بررسی های دکترینال می گوید: من صدبار از این وزیر اطلاعات پرسیدم چرا در جمهوری اسلامی مقامات حکومت باید فرزندانشان در آمریکا زندگی کنند؟ مگر ما نمیگیم مرگ بر آمریکا؟ مگر 39 سال آمریکا به ما ضربه نزده؟ مگر هرروز آمریکا نمیگه من علیه جمهوری اسلامی طرح براندازی دارم؟ خدا لعنت کنه مدیری در جمهوری اسلامی که بچه اش تو آمریکا زندگی میکنه، ولی وزارت اطلاعات ما در مورد مسئله فساد فرزندان مسئولین مملکت در آمریکا وانگلیس و کانادا که چند صد نفر هستند سکوت می کنه! مردم ! مطالبه تان از وزیر اطلاعات باشه نه رهبری عباسی ادامه می دهد: آقای آملی لاریجانی! آقای علوی! بی مبالاتی شما جهت فلش مسئولیت ها رابرده سمت رهبری، آقا! برخورد کنید، یه مقداری انقلابی برخورد کنید! اگرمردم میگن چرا رهبری مثل امام علی برخورد نمیکنه قوه قضاییه! دو تا از برادران گردن کلفت مسئولین این مملکت را بگذار کنار چوبه دار تا مردم بفهمند یعنی چه!

comment