هر کی گفت ایرانیا عصبانی‌ترین مردم دنیا هستن، دابسمش این خانواده ایرانی رو نشونش بدین😁😂

توسط Pyxo 2 سال پیش

هر کی گفت ایرانیا عصبانی‌ترین مردم دنیا هستن، دابسمش این خانواده ایرانی رو نشونش بدین😁😂

comment