علف کش حرفه ای و تضمینی Atlantis OD برای از بین بردن علف های هرزی نظیر علف دم روباهی باریک،علف چمنی،بابونه،تلخه و جو دوسر وحشی در مزارع گندم بهترین انتخاب است.این علف کش با فعالیت در برگ و ریشه این علف ها،آنها را از بین می برد. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment