انتظار آمدن یا ظهور؟

pormohtava توسط pormohtava 5 ماه پیش

آیا رهبر انقلاب نائب ۶۱ امام زمان (عج) است؟ با سخنان روشنگرانه استاد عباسی....نبینی ضرر کردی..

comment