شرکت سازه چادری غشاء شعبانی 09300093935مجری و طراح انواع سایبان چادری متحرک رستوران،سایبان برقی تاشو کافی شاپ،سایبان متحرک حیاط رستوران،سقف تاشو برقی رستوران سنتی،موتور سایبان برقی،پوشش چادری کافی شاپ،پوشش سایبان برقی رستوران،پوشش سایبان اتوماتیک کافه،سایبان پارچه ای حیاط رستوران،سایبان برقی قهوه خانه،سقف چادری تاشو تالار،سایبان جمعشو رستوران فرنگی،سقف برقی تالار عروسی،پوشش سایبان برقی کافه رستوران،سایبان متحرک استخر،سقف برقی تاشو رستوران سنتی،سایبان پارچه ای جمع شو فود کورت،سقف کنترلی پیتزا فروشی،پوشش سایبان اتوماتیک رستوران،پوشش برقی تاشو محوطه،میباشد

comment