روش AHP و AHP فازی| انجام پروژه و مقاله

توسط sanaye20 3 ماه پیش

انجام کامل مقالات و پایان نامه های تصمیم گیری چند معیاره AHP و AHP فازی با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت- روش AHP یا فرایند تحلیل سلسله مراتبی جهت اولویت بندی و رتبه بندی عوامل پژوهش استفاده می شود و از روشهای پر کاربرد تصمیم گیری چند معیاره است. تماس -- 09338859181 --- وبسایت Sanaye20.ir

comment