رنگ قهوه ای در مبلمان اداری-مبلمان اداری بنکو-26100782

برای کسانی که دوست ندارند بیش از حد در معرض دید و توجه دیگران قرار بگیرند، استفاده از رنگ قهوه ای در مبلمان اداری توصیه می شود. رنگ قهوه ای در مبلمان اداری ، نماد حرفه ای بودن، قدرت و استقامت است. استفاده از رنگ گرم قهوه ای در مبلمان اداری ، می تواند برای رنگ های چشمگیرتر مثل قرمز یا سبز فیروزه ای، پس زمینه ی خوبی باشد و مقداری از شدت این رنگ ها را کاهش دهد. رنگ قهوه ای نباید دلگیر باشد و یا به حدی باشد که فضا را تاریک کند. گذشته از همه ی این ها، استفاده از رنگ قهوه ای در مبلمان اداری مثل طبیعت به تنهایی نیست و در کنار رنگ های دیگری مثل آبی و یا سبز، زیبایی آن دو چندان می شود.

comment