وظايف امروز رؤسای کشورهای اسلامی و...

توسط کاظم دلسوز 2 سال پیش

وظايف امروز رؤسای کشورهای اسلامی و نخبگان سیاسی و دینی و فرهنگی دنيای اسلام 🔺مطرح شده توسط رهبرانقلاب در پیام حج۹۶

comment