آموزش حسابداری- حقوق مرخصی استعلاجی معمولا پرسنل زمانی که در مرخصی استعلاجی به سر می برند مشمول حقوق هستند اما شرایطی دارد که به آن پرداخته می شود.

comment