احسنت لقمه جان !

توسط لقمه شو 1 سال پیش

زمانی که واسه ملت تصمیم گیری میکنید، اینقدر همه چیز رو به شوخی نگیرین!!!

comment