آموزش حسابداری کاربردی - اصلاح حساب دریافتنی طلب های شرکت گاها معوق یا لاوصول می شود در این هنگام لازم است حسابدار نسبت به اصلاح حسابهای دریافتنی اقدام نماید ، در این کلیپ به گونه ایی ساده به این مهم پرداخته شده است .

comment