استندآپ_کمدی ترامپ اطلاعاتش رو تو توالت عمومی بهش میدن!😁 ماز_جبرانی

شهی توسط شهی 2 سال پیش

استندآپ_کمدی ترامپ اطلاعاتش رو تو توالت عمومی بهش میدن!😁 ماز_جبرانی

comment