آموزش حسابداری حقوق دستمزد -ردیف پیمان چیست ؟ هنگام تنظیم لیست بیمه به یک نکته برمی‌خوریم تحت عنوان ردیف پیمان که این موضوع در این کلیپ به تفصیل تشریح شده است

comment