علف کش Bacara یک علف کش بسیار موثر است که به صورت تماسی عمل می نماید و می توان آن را به صورت پیش رویشی و پس رویشی برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ و علف چمنی مزارع گندم و جو به کار برد. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment