مبارزه به یادماندینی بین (آشیل و هکتور) در فیلم تروی

سعید توسط سعید 4 روز پیش

فیلم تروی یکی از 100 هافیلم برتر تاریخ سینماست، لحظه های دیدنی از این فیلم با درخشش (برد پیت) جذابیت خاصی به این فیلم داده و با گذشت زمان باز هم طرفداران خودش را دارد.

comment