دستگاه ابکاری فانتاکروم باقابلیت اب روی تمامی سطوح واجسام درصدطیف رنگی در1دقیقه دستگاه مخملپاش روی هرسطح وجسمی باروشی اسان وسریع حتی روپارچه فقط کافیست سطح کاررا چسب بزنیدومخمل رابپاشید تولیدکننده دستگاه ابکاری فانتاکروم (خانگی وصنعتی) محلول های ابکاری فانتاکروم فرمول فانتاکروم دستگاه فلوک (مخملپاش )پودرمخمل ایرانی وترک .چسب مخمل معمولی وضداب دستگاه هیدروگرافیک (واترترانسفر)فیلم واکتیواتور.هیدروگرافیک پودرشب تاب .فروش پرایمر .کوتینگ سخت .جوهرهای انتی یووی .پیستوله .ایربراش تلفن تماس 09385342961

comment